• انتخاب خدمت:
  • انتخاب خدمات جانبی
  • انتخاب مسئول خدمات:
  • انتخاب تاریخ و زمان
  • بررسی جزئیات رزرو
  • رزرو موفقیت آمیز
  • ورود اطلاعات

انتخاب خدمت:

لطفا خدمت مورد نظر خودر ا انتخاب نمایید

انتخاب خدمت:

لطفا خدمت مورد نظر خودر ا انتخاب نمایید

انتخاب خدمات جانبی

خدمات جانبی که می خواهید به رزرو خود اضافه کنید را انتخاب کنید.

انتخاب مسئول خدمات:

لطفا کارمند مورد نظر را انتخاب نمایید تا در صورت بروز مشکل به شما راهنمایی دهد

انتخاب تاریخ و زمان

برای دیدن جدول بازه های زمانی موجود روی تاریخ کلیک کنید، برای رزرو آن روی یکی از بازه های زمانی سبز کلیک کنید

بررسی جزئیات رزرو

جزئیات رزرو خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست است روی دکمه ارسال کلیک کنید

رزرو موفقیت آمیز

رزرو شما با موفقیت ثبت شده است. جهت لغو آن می توانید به بخش مدیریت رزروها مراجعه کنید

ورود اطلاعات

لطفا اطلاعات تماس و رزرو خود را بررسی و تایید نمایید ، بعد از 30 روز غیر قابل تغییر خواهد بود
پشتیبانی در مجتمع :
حمیدرضا نشاطی 09131545736 پشتیبانی فنی سامانه: 07191011810

انتخاب خدمات

انتخاب خدمات
انتخاب خدمات جانبی
انتخاب کارمند
انتخاب تاریخ و زمان
بررسی جزئیات رزرو
رزرو با موفقیت انجام شد
مشخصات عضو باشگاه خدمات رفاهی

انتخاب مدت زمان سرویس

شما باید مدت زمان سرویس را انتخاب کنید، قیمت سرویس شما به مدت زمان بستگی دارد.

چند نفر؟

حداکثر ظرفیت است 1
صبحانه
60
دقیقه
0
30
دقیقه
باشگاه بدنسازی
6 سرویس
بدنسازی (سانس 16:00 - 17:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
بدنسازی (سانس 17:00 - 18:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
بدنسازی (سانس 18:00 - 19:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
بدنسازی (سانس 19:00 - 20:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
بدنسازی (سانس 20:00 - 21:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
بدنسازی (سانس 21:00 - 22:00) در هر سانس 30 نفر قادر به استفاده از این خدمت هستند
استخر سرپوشیده
4 سرویس
استخر سانس 1 ( 16:00:17:30) ظرفیت در این سانس 30 نفر می باشد
استخر سانس 2 ( 17:30:19:00) ظرفیت این سانس 30 نفر می باشد
استخر سانس 3 ( 19:00:20:30) ظرفیت این خدمت 30 نفر می باشد
استخر سانس 4 ( 20:30:22:00) ظرفیت این خدمت 30 نفر می باشد
بیلیارد
4 سرویس
بیلیارد - میز ایت و اسنوکر - (16:00 الی 17:30) دو میز برای 4 نفر پرسنل
بیلیارد - میز ایت و اسنوکر (17:30 الی 19:00) دو میز برای 4 نفر پرسنل
بیلیارد - میز ایت و اسنوکر (19:00 الی 20:30) دو میز برای 4 نفر پرسنل
بیلیارد - میز ایت و اسنوکر (20:30 الی 22:00) دو میز برای 4 نفر پرسنل
بدمینتون
6 سرویس
بدمینتون زمین A,B - سانس 1 (17 الی 16) ظرفیت برای 8 نفر
بدمینتون زمین A,B - سانس 2 (18 الی 17) ظرفیت این خدمت برای 8 نفر می باشد
بدمینتون زمین A,B - سانس 3 (18 الی 19) ظرفیت برای 8 نفر
بدمینتون زمین A,B - سانس 4 (19 الی 20) ظرفیت برای 8 نفر
بدمینتون زمین A,B - سانس 5 (20 الی 21) ظرفیت برای 8 نفر
بدمینتون زمین A,B - سانس 6 (21 الی 22)

خلاصه

سرویس
مدت زمان
کارمند
تاریخ
زمان
مشتری
قیمت کل